Pozvánka na Maškarní ples TJ Hrádek

Zveme všechny na náš maškarní ples s tématem, filmová noc…
Věříme, že se potkáme s přáteli, sportovci současnými i minulými a že se všichni dobře pobavíme.

další novinky