Osobní výzva předsedy TJ

Aktualizováno: 28. 6. 2021


Přátelé, kamarádi, příznivci sportu v našem městě,


mám obavy o budoucnost sportu v našem městě a o budoucnost TJ Hrádek, proto se na vás na všechny obracím s touto výzvou, kterou bych vás chtěl požádat o pomoc s TJ Hrádek.


Nemá smysl brečet nad stavem, který vznikl díky pandemii, která více či méně zasáhla každého z nás, ale je třeba řešit jak naložit s tím co bude po tomto pandemickém utlumení v naší TJ následovat. Dnes se nejvíce skloňuje slovo “restart”, které opravdu odpovídá tomu, jak se začínáme vracet k “normálu”.


Restart nebo nový začátek je právě ten hlavní důvod, proč jsem si vás všechny dovolil oslovit s pomocí znovurozběhnutí TJ Hrádek. Moc bych si přál, abyste vy všichni, kteří máte chuť nám jakkoliv pomoc s rozjezdem TJ se nám ozvali se svými návrhy, nápady, připomínkami nebo přímo přiložením ruky k dílu a tím pomohli všem, kteří chtějí v TJ i nadále sportovat.


Hlavní problémy vidim ve financování TJ Hrádek, protože jsme nezisková organizace, a s tím jde ruku v ruce i velikosti naší členské základny. Bohužel trend organizovaných sportů je stejný jako je ten v naší TJ - a to znamená ubývání členů. Více o finančních možnostech se rozepíši později.


Rád bych zachoval tradici TJ Hrádek včetně sportovních areálů pro nás, naše děti a děti našich dětí


Jsem přesvědčen o tom, že nejsem jediný, kdo by takto smýšlel, proto budu rád, pokud se k nám přidáte a pomůžete vybudovat novou TJ na starých dobrých základech, které u nás máme. Máme fotbalový stadion a hřiště “U Krajana”, které jsou v krásném prostředí a snadno dostupné. Také máme nemalý prostor “na škvárovém hřišti” a plocha pod tribunou. Nejdůležitější na celé TJ jsou však lidé, kteří vlévají do TJ život. Jste to právě VY, bez kterých se TJ neobejde, protože bez VÁS to fungovat nebude a ani by to nedávalo smysl. Tato výzva je důkazem toho, že jsem si toho velmi vědom.


Myslím si, že máme kde sportovat a také máme možnosti se dál rozšiřovat, ale k tomu jste potřeba právě vy, vaše nápady a vaše pomoc. Nebudu vám mazat med kolem pusy, abych vám předestřel růžovou budoucnost naší TJ, protože dnes spíše vidím přicházet bouřkové mraky, které sebou přinesou hromy a krupobití. Ve svém životě potkávám spoustu lidí, kteří přesně vědí, proč to nepůjde, ale jen hrstku těch, kteří ví, jak to udělat, aby to šlo. Přidejte se k nám a pomozte nám jakkoliv rozpohybovat naší TJ. Zkusme najít aktivity, které by přivedli do naší TJ další členy, využijme stávající prostory TJ (hřiště, tribuna) a pokusme se zlepšit to co máme dnes nebo pojďme zkusit něco úplně jiného. Budeme rádi za každý nápad nebo připomínku. Pokud mi pošlete vaše podněty, tak vám na každý váš návrh odpovím a budu s ním dál pracovat.


Abyste věděli, jak moc se můžete rozepisovat, tak vám musím popsat, jak funguje TJ po finanční stránce, protože byste měli mít alespoň hrubou představu jaké nápady je možné realizovat nyní a jaké až po nějaké finanční injekci.


TJ jako nezisková organizace peníze nevydělává a je tedy zcela závislá na penězích od druhých. Strašná představa pro někoho, kdo s tímto druhem spolků nemá žádné zkušenosti, ale je to tak a funguje to tak všude. Rozpočet organizace v podstatě sestavujete ze snů a přání s nulou na začátku každého roku. A tak vám nezbývá vám nic jiného než aktivně shánět peníze, což se opakuje stále dokola rok co rok. Někdy se to daří více a někdy méně. Jistota příjmu, byť jediné koruny je nulová. Když doma nezaplatíte za elektřinu, tak si nerozsvítíte a v TJ je to naprosto stejné. Potřebujete se po zápase sprchovat teplou vodou? Potřebujete si rozsvítit? Potřebujete posekat trávník? Je potřeba ho zalévat? Je potřeba opravit lavičky? A mohl bych pokračovat do nekonečna, ale za vším jsou peníze. Pokud se chceme rozvíjet nebo vybudovat něco nového, tak zase skončíme na tom, abychom na to měli finance.


Dobrá zpráva je, že v minulém roce prošlo účetnictví TJ důkladnou kontroloou a nebyly nalezeny žádné prohřešky ani pochybení, takže správu finančních prostředků máme na výbornou, ale na druhou stranu těch finančních prostředků nemáme tolik, abychom si mohli vyskakovat. Dary či peníze od sponzorů jsou jen minimální část našich příjmů. Účelové dotace jsou dané a jasně vyhlašované. Výše přidělených financí je pak otázkou rozhodnutí Krajského úřadu, Městského úřadu, Národní sportovní agentury atd. Nikdy tedy dopředu nelze počítat z žádnou konkrétní částkou. A když se o dotace nepožádá, tak nic nedostaneme a někdy je i nejisté, zdali konkrétní dotaci obdržíme. Jediný jistý zdroj příjmů jsou příspěvky členů TJ, které v žádném případě nemohou pokrýt veškeré nutné výdaje spojené s běžným provozem TJ a ani bychom to nechtěli, protože by byl sport jen pro bohaté a to rozhodně nechceme, protože bychom přišli o spoustu talentů. Jsme si vědomi, že cesta zvyšování příspěvků je zoufalý čin z nouze, ne řešení.


Ještě jednou vás tedy prosím o zaslání vašich připomínek, návrhů a nápadů. Pokuste se je formulovat tak, aby to bylo ve stávajících možnostech TJ. I negativní kritika je přínosná, proto bych vás chtěl požádat o to, abyste využili naplno náš mateřský jazyk, který je tolik bohatý na slova, kterými snadno nahradíte jakýkoliv vulgarismus, a často řeknou více o pisateli textu než o o člověku, kterému je text určen.


Do konce léta 2021 bych rád poskládal vše, co od vás dostanu a během září 2021 bych rád všechny seznámil s informacemi, které jsem obdržel. Dovolil bych si oslovit ty z vás, který by měli chuť pracovat v TJ i ty, kteří by si rádi pouze zasportovali. Doufám, že během podzimu se domluvíme na tom, jak bude v TJ pokračovat a od začátku roku 2022 bychom do toho mohli jít společně.


Nechci zapomenout na stávající členy nebo bývalé členy TJ, bez kterých by TJ nemohla nikdy existovat. Velmi si vážím vaší práce a rád bych udělal vše proto, aby úžasní lidé jako vy zůstali v TJ na věky. Moc si přeji, abychom rozšířili tuto skupinu lidí, kteří jsou nebo budou srdcem TJ a ponesou dál pomyslný kříž na svých bedrech.


To, že jste dočetli až do konce tohoto textu, může znamenat mnohé, třeba Váš nový začátek v TJ ...


David Redl, předseda TJ


Kontakty, na které můžete psát:

  • e-mail: david.redl@seznam.cz

  • telefon 603 464 514

  • FB: https://www.facebook.com/tjhradek

  • WWW stránky: tjhradek.cz

111 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vážení přátelé, kamarádi a příznivci naší Tělovýchovné jednotky Hrádek. Opět se stalo to, čeho jsme se při přeložení termínu našeho plesu obávali. Současná situace nám jej bohužel nedovoluje uskutečn