Roční povinná registrace člena TJ

stávající členové do konce ledna každého roku, noví členové do týdne od zahájení sportovních aktivit

Povinnost registrovat se, má každý sportovec naší TJ Hrádek, věnujte prosím chvíli času vyplnění údajů níže.

Za nezletilé sportovce tato povinnost připadá na jejich zákonné zástupce (uvádí se údaje a adresa cvičence -kontakt na zástupce)

Bez roční registrace nemá sportovec nárok na pojištění pro případ úrazu ani jiné výhody plynoucí z členství v naší organizaci TJ Hrádek z.s. 

Sportovní činnost bez registrace je zpoplatněna cenou za cvičební jednotku pro neregistrované, t.j. 100,- Kč / hodinu